Snelle levering | Gratis bezorging vanaf 150 euro | 14 dagen niet goed geld terug | Snel en veilig betalen met creditcard, zonder extra kosten

NederlandsEnglishFrançaisDeutsch
  • 0
    • Geen producten in de winkelwagen.

Privacybeleid

Kunstboomshop.nl webshop Privacybeleid


In dit privacybeleid van Rana Agenturen B.V. h.o.d.n. Kunstboomshop.nl, hierna ook: ‘Kunstboomshop.nl informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook ‘gegevens’) door Potvolblommen.nl via de webshop met domeinnaam www.Kunstboomshop.nl (hierna: de ‘website’).


Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens (voor welke doeleinden)?
Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
Het afhandelen van jouw bestelling en betaling;
Het verzenden van de bestelde producten;
Het versturen van een emailbevestiging van de bestelling;
Om jou op de hoogte te kunnen houden van jouw bestelling;
Het versturen van een digitale nieuwsbrief en service berichten omtrent je bestelling;
Om een commerciële relatie met jou, of de organisatie waarvoor je werkt, te onderhouden;
Voor het voeren van onze (financiële) administratie;
Om aan op ons rustende wettelijke verplichtingen te voldoen;
Om met je te communiceren – om bijvoorbeeld berichten over onze services naar je te verzenden, om je technische informatie te geven en om te reageren op uw eventuele problemen met de klantenservice;
Als dat zich voor mocht doen, in het kader van een eventueel geschil, voor zover jouw persoonsgegevens daarvoor noodzakelijk zijn;
Voor statistische en analysedoeleinden, om de website te verbeteren.


Op welke rechtsgronden is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?
Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent.
De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting, zoals onze verplichting om een financiële administratie te voeren.
De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende gerechtvaardigde belangen: ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden en met ze te communiceren, ons belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen, ons belang om, als dat zich voor mocht doen, in een geschil bewijs te hebben.
In specifieke gevallen kunnen we apart jouw toestemming vragen.


Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?
Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven, dit wordt aangegeven op de website. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan.
Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (het voeren van onze financiële administratie).


Aan wie geven wij jouw gegevens door?
Wij gebruiken jouw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:
We delen de gegevens met de volgende soorten partijen:
ICT-bedrijven. Wij maken gebruik van ICT-bedrijven, zoals websitebeheerders en hosting bedrijven, die de gegevens opslaan en beheren. Deze ICT-bedrijven zijn gevestigd in Nederland.
Vervoerder: Om onze producten aan jou af te leveren moeten we jouw gegevens (naam en afleveradres) doorgeven aan de vervoerder van het product. De vervoerders zijn gevestigd in Nederland.
Accountant / boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant / boekhouder. Onze boekhouder / accountant is gevestigd in Nederland.
Incassobureau. Wij kunnen een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in Nederland.
Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties.
Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
De website en dus de data wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
Jouw geanonimiseerde gegevens van Google Analytics worden doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER), namelijk naar de Verenigde Staten van Amerika naar een partij die gecertificeerd is onder Privacy Shield (www.privacyshield.gov).
Hiervan is door de Europese Commissie vastgesteld dat er een adequaat privacybeschermingsniveau is.


Ontvangen wij jouw gegevens van andere partijen?
Ja, wij ontvangen de hierna aangegeven gegevens van de volgende (soorten) partijen:
Van externe leveranciers, services en openbare registers (zoals aanbieders van verkeersanalyses) ontvangen wij ontvangen wij de volgende soorten persoonsgegevens:
Potvolblommen.nl maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. We gebruiken die gegevens om onze websites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten.


Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.
In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:
Soort gegevens en bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer). Tot 2 jaar na de laatste transactie;
Emailadres voor nieuwsbrieven (updates). Zolang als je je niet van de nieuwsbrief (updates) hebt uitgeschreven;
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht;
Andere gegevens in de administratie. Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna;
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen). Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna;
Correspondentie. Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 5 jaar daarna;
IP adres. Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek;
Informatie die verband houdt met een juridische procedure. Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.


Welke rechten heb je?
Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens;
informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
incorrecte gegevens te laten corrigeren;
onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
jouw gegevens te laten verwijderen;
jouw gegevens te laten ‘beperken’;
bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens;
als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;
als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze website), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving).
Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij ‘Wat als je vragen of klachten hebt?’
Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.
Als we jouw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden en je vraagt ons daarmee te stoppen dan zullen wij dat gebruik staken.
In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als je vragen of klachten hebt?
Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:
Rana agenturen B.V.. h.o.d.n. Kunstboomshop.nl
Willem Alexanderstraat 23B
6691 EE GENDT

Zie voor overige contactgegevens: Contact.


Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van augustus 2022. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een email-bericht over te sturen.
________________________